A unified description of iterative algorithms for traffic equilibria
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

European Journal of Operational Research

Vol. 71 2 154-176

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07