Effects of regional multilateral R&D collaboration: A case study of a stem cell project in Western Sweden
Rapport, 2009

Författare

Jens Laage-Hellman

Yumiko Okamoto

Annika Rickne

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10