Adverbial eller adledd? En sammenligning av beskrivelsene av adverbial supplementive clauses I CGEL og frie predikativer I SAG og NRG
Kapitel i bok, 2000

Författare

Lene Nordrum

Göteborgs universitet

Att använda SAG : 29 uppsatser om Svenska Akademiens grammatik

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13