Sustainability criteria for land use activities in the carbon market
Rapport, 2011

Technical report for the EU Biofuel Baseline project

VER

REDD

CDM

EU

Renewable Energy Directive

Författare

Sabine Henders

Matilda Palm

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Oskar Englund

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Skogsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori: FRT 2011:08

Mer information

Skapat

2017-10-08