Geothermal investigations in the Bohus granite area in southwestern Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Heat flow

Geothermal gradient

Författare

Ove Landström

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Gustaf Lind

Institutionen för geologi

David Malmqvist

Tectonophysics

Vol. 64 131-162

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06