Lokalisering och bedömning av geotermiska energimagasin i kristallin berggrund
Artikel i övrig tidskrift, 1978

Heat flow

Th

geothermal gradient

Heat production

U

Författare

Ove Landström

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Gustaf Lind

Institutionen för geologi

David Malmqvist

CTH/GU, Geologiska institutionens Ser.B

Vol. B 104

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06