Prospecting for Hot Dry Rock geothermal energy in Sweden.
Reviewartikel, 1978

prospecting

Geothermal Enery. Hot Dry Rock

Författare

Kaj Ahlbom

Institutionen för geologi

Ove Landström

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Gustaf Lind

Institutionen för geologi

David Malmqvist

Nordic Symposium on Geothermal Energy. CTH/GU, Dept. of Geology.

Vol. May 29-31, 1978 1-14

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06