Surface-state mediated three-adsorbate interactions,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

T.L. Einstein

Europhysics Letters

Vol. 59 265-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08