Räcker biomassan till svensk energiintensiv industri?
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Maria Johansson

Daniella Johansson

Industriella energisystem och -tekniker

Kersti Karltorp

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Hanna Ljungstedt

Industriella energisystem och -tekniker

Energimagasinet

Vol. 33 7 30-31

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Kemiska processer

Övrig annan samhällsvetenskap

Metallurgi och metalliska material

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07