Spontant organiserad samverkan kompenserar för centrala aktörernas misslyckande
Kapitel i bok, 2011

Författare

Jonas Landgren

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Samverkan - för säkerhets skull!

232-
978-91-7383-144-4 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-91-7383-144-4

Mer information

Skapat

2017-10-06