Värmepumpens möjligheter att påverka CO2-problemet
Rapport, 1990

Författare

Anders Åsblad

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06