A gaze-based driver distraction warning system and its effect on visual behaviour
Preprint, 2011

Författare

Christer Ahlström

Katja Kircher

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07