Den svenska militärsociologin
Kapitel i bok, 2010

militärsociologi

Författare

Karl Ydén

Göteborgs universitet

F. Kernic, T. Tawaefi, K. Ydén, 2010, Militärsociologi – en introduktion

19-21

Ämneskategorier

Sociologi

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10