Transmission properties of bone conducted sound in humans
Paper i proceeding, 2002

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

T. Wild

N. Hato

R.L. Goode

25th MidWinter Research Meeting of Association for Research in Otolaryngology, St. Petersburg Beach, Florida

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06