Development of a rotating air-source heat pump – Screw-type fan
Rapport, 2011

Rotating heat pump

screw-type fan

analysis

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2017-10-06