Heat Transformers in Industrial Processes
Rapport, 1989

Författare

Karin Munch

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per Holmberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Erik Wallin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08