Development of trust and distrust in business triads
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Anne-Maria Holma

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

21st Nordic Workshop on Interorganizational Research, Hanken School of Economics, Vaasa, Finland, August 15-17, 2011

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07