Biomedical areas of strength in Western Sweden. IMIT Report 22507:1. Institute for Management of Innovation and Technology
Rapport, 2011

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Annika Rickne

D. Baecklund

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06