Constructive Finite Free Resolutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

constructive mathematics

homological algebra

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Claude Quitte

Manuscripta Mathematica

Vol. 137 331-345

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-10