Projektet Forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper – open access? : slutrapport
Rapport, 2011

Projektet syftar till att öka tillgängligheten av forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper. Efter en inledande kartläggning av vilka forskningsdata som finns vid våra respektive lärosäten kommer vi att försöka besvara nedanstående frågeställningar: Var och hur ska forskningsdata lagras? Vilka delar kan publiceras som open access? Hur bör koppling ske mellan öppna arkiv och Svensk Nationell datatjänst? Hur bör koppling ske mellan publikation och tillhörande forskningsdata?

open access

forskningsdata

datasets

Författare

Urban Andersson

Göteborgs universitet

Iris Alfredsson

Göteborgs universitet

Sofia Arvidsson

Göteborgs universitet

Jörgen Eriksson

Lunds universitet

Birger Jerlehag

Göteborgs universitet

David Lawrence

Linköpings universitet

Jessica Lindholm

Malmö universitet

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-28