Metabolic engineering, synthetic biology and systems biology
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

J. Pronk

TU Delft

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 12 2 103-103

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1111/j.1567-1364.2011.00783.x

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-14