Modeling and Control of Variable-Speed Wind-Turbine Drive-System Dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Peter Novak

Institutionen för reglerteknik

Thommy Ekelund

Institutionen för reglerteknik

Inge Jovik

Institutionen för reglerteknik

Bengt Schmidtbauer

Institutionen för reglerteknik

IEEE Control Systems

Vol. 15 4 28-38

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07