Tension distribution in multiple V-belt drives
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Göran Gerbert

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Mechanism and Machine Theory

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13