Hierarchical Supervisory Control for Batch Processes
Paper i proceeding, 1997

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Proc. 36th CDC

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07