Online control of fed-batch fermentation of dilute-acid hydrolyzates”
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Lena Gustafsson

Institutionen för molekulär bioteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Applied microbiology and biotechnology

Vol. 53 701-708

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06