A Proof System for Modeling Reasoning Processes in Propositional Logic
Paper i proceeding, 2006

Författare

Claes Strannegård

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Bulletin of Symbolic Logic

Vol. 12 5 347-

Ämneskategorier

Filosofi

Filosofi, etik och religion

Mer information

Skapat

2017-10-08