The Gauche, Ortho, and Anti Conformers of Perfluoro-N-Butane - Matrix-Isolation Ir-Spectra
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Bo Albinsson

Institutionen för fysikalisk kemi

J. Michl

Journal of the American Chemical Society

0002-7863 (ISSN) 1520-5126 (eISSN)

Vol. 117 23 6378-6379

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07