A new compact multiband antenna for stroke diagnosis system over 0.5-3 GHz
Poster (konferens), 2012

Författare

Shirin Abtahi

Chalmers, Signaler och system

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Swedish Radio and Microwave Days 2012, AntennEMB2012, Stockholm, 4-8 March 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06