Valet mellan kitting och kontinuerlig försörjning
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Inom monteringsindustri kan ett val mellan materialförsörjningsprinciperna kitting och kontinuerlig försörjning ha betydande påverkan på hur både materialförsörjning och mottagande montering presterar. Tyvärr saknas inom industrin ofta kunskap om vad användande av respektive princip medför. Det är viktigt att vara medveten om att ett val mellan kitting och kontinuerlig försörjning bör göras utifrån situationsspecifika förutsättningar. Det finns alltså ingen generell sanning kring vilken princip som är ”bäst”.

Författare

Robin Hanson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Verkstäderna

Vol. 108 7 34-36

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Transportteknik och logistik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07