Bostadens omätbara värden
Bok, 2011

I Bostadens omätbara värden beskriver HSB sin syn på vikten av en helhet i arkitekturen. Bostadens omätbara värden handlar om Skönhet, som tillsammans med Hållbarhet och Bekvämlighet skapar en bra – fullvärdig – bostad. Bostadens omätbara värden är en plattform för HSB:s framtida bostadsbyggande. En beskrivning av betydelser och värden i arkitekturen i stället för kortlivade stilar och trender. En programförklaring där de arkitekter och entreprenörer som åtar sig uppdrag från HSB kan ta del av de intentioner som HSB vill arbeta med och utveckla i kommande bostadsbyggande. I I boken beskrivs värdet av äkta material och omsorgsfullt gjorda detaljer. hur omslutenhet och öppenhet präglar bostadens rum. hur dagsljuset tas emot och förs in i bostadsrummet. innebörden av axialitet – rumsfiler – genomsiktsmöjligheter och olika sätt att röra sig i bostaden. betydelsen av gränsrum, revir och trygghet. beskrivning av stadstyper och hur husen samverkar med de offentliga och privata rummen.

Bostad

hållbarhet

kvalitet

arkitektur

Författare

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06