Ur sprickorna i spegeln. Dekonstruktion, Derrida och arkitektur
Bok, 1996

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Filosofi

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06