Mer plats åt folket
Artikel i övrig tidskrift, 1999

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

4

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06