Kan man maila ett kylskåp – The Movie
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Logistikfokus

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Systemvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13