Hur vi uppgraderar en fysisk och analog bransch
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Transport iDag

1650-9730 (ISSN)

4-2012

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06