On Lipschitz continuity of solution operators to nonlinear wave equations
Preprint, 2012

Författare

Philip Brenner

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:24

Mer information

Skapat

2017-10-10