Principles of turbulence and fluid particle interaction
Poster (konferens), 2012

Författare

Ronnie Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Arash Helmi

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

. International Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE 22), Maastricht, The Netherlands

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08