Bostadssocial, arkitektonisk och byggnadsteknisk förnyelse. Experimentbyggande i Frankrike 1971-1984.
Rapport, 1985

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Jacques Öhlund

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Sociologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07