Från Produktionens Rum till Rummets Produktion.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1979

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Häften för Kritiska Studier

0345-4789 (ISSN)

1

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Sociologi

Filosofi, etik och religion

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08