Kinetic fluorescence studies of 5-aminolaevulinic acid-induced protoporphyrin IX accumulation in basal cell carcinomas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

C. af Klinteberg

I. Wang

S. Andersson-Engels

S. Svanberg

K. Svanberg

Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology

1011-1344 (ISSN)

Vol. 49 2-3 120-128

Ämneskategorier

Medicinteknik

Cancer och onkologi

DOI

10.1016/s1011-1344(99)00045-7

Mer information

Skapat

2017-10-10