Influence of carbon-catalyst interactions on carbon black oxidation
Paper i proceeding, 2009

Författare

Carolin Ohlson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the 8th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC8)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05