Agens i medisindiskurs - en kontrastiv analyse av to norske og to svenske forskningsartikler i medisin
Paper i proceeding, 2013

diskursanalys

nordistik

SFL

Agens

medisindiskurs

Författare

Lene Nordrum

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, Vol 2

Vol. 2

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Mer information

Skapat

2017-10-07