Stadsutveckling för hållbara transporter : kunskapssammanställning och förslag till vidare studier
Rapport, 2005

Transportpolitik Sverige

Stadsplanering Sverige

Författare

Lars Mossfeldt

Chalmers, Arkitektur

Mats Reneland

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-620-5496-1

Mer information

Skapat

2017-10-06