Sol-gel coating of alumina bundle fibres
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Anders Törncrona

Institutionen för teknisk kemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Jesper Brandt

Institutionen för materialteknik

Lars Löwendahl

Institutionen för teknisk kemi

Jan-Erik Otterstedt

Institutionen för teknisk kemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Journal of the European Ceramic Society

0955-2219 (ISSN)

Vol. 17 1459-1465

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08