Authentic negotiated assessment in course working with media technology for the visual effects industry
Poster (konferens), 2004

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Pedagogical Posters Day

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07