Caught
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Audiovisual Thinking

Vol. 3

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Medievetenskap

Filmvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07