Catalysts for automotive exhaust cleaning -Aspects on TWC deactivation and lean NOx reduction
Doktorsavhandling, 2005

KC, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden
Opponent: Dr. Jens Sehested, Haldor Topsoe A/S, Lyngby, Denmark

Författare

Dongmei Zhao

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Performance study of 48 road-aged commercial three way catalytic converters

Water, Air, and Soil Pollution,; Vol. 169(2005)p. 255-273

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mechanistic Study of the Influence of the Surface Acidity on Lean NO2 Reduction by Propane in HZSM-5

Journal of Catalysis,; Vol. 232(2005)p. 68-79

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Catalytic and mechanistic study of lean NO2 reduction by isobutane and propane over HZSM-5.

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical,; Vol. 249(2006)p. 13-22

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Materialkemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

91-628-6538-2

KC, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Opponent: Dr. Jens Sehested, Haldor Topsoe A/S, Lyngby, Denmark

Mer information

Skapat

2017-10-07