Flow dynamics of exhaust aftertreatment systems
Licentiatavhandling, 2002

catalytic converter

heat and mass transfer

pressure drop

exhaust

CFD

flow distribution

KS101, Kemigården, Chalmers, Göteborg, Sweden

Författare

Fredrik Ekström

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

KS101, Kemigården, Chalmers, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07