Using chat sessions with film makers as a pedagogical tool in film making classes
Poster (konferens), 2004

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Netlearning

Ämneskategorier

Didaktik

Data- och informationsvetenskap

Medievetenskap

Pedagogik

Kommunikationsvetenskap

Filmvetenskap

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08