Drying of granulated woos ash by flue gas from saw dust and natural gas combustion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Sirkku Holmberg

Göteborgs universitet

T Claesson

Abul Milh Miroslawa

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Resources, Conservation and Recycling

0921-3449 (ISSN)

Vol. 38 301-316

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07