In situ DRIFT study of the CO response mechanism of MISFET sensors using a Pt/SiO2 model sensor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Elin Becker

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Mike Andersson

Anita Lloyd Spetz

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

2008 IEEE Sensors

1309-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08